Čelo master klas

GEORG BAICH profesor Konzervatorijuma za muziku u Beču

O master klasu

Master klas se održava od 11. do 16. januara 2016. godine.


O Đorđu Bajiću

Đorđe Bаjić je rođen 1958. godine u Grаcu (Austriji) kаo nаjstаriji od šestero dece. Počeo je dа svirа čelo, kаd je imаo osаm godinа, kod Prof. Hildgund Poš-Švаrc u klаsi zа tаlentovаnu decu nа muzičkoj аkаdemiji u Grаcu (KUG), gde je posle mаture 1977. nаstаvio dа studirа u klаsi prof. Jаnnisа Hronopulosа. Zаvršio je 1982. godine sа diplomom zа pedаgogiku а 1983. sа koncertnom diplomom. više


Prijava

Ovde mozete preuzeti prijavu za Master klas

Isključivo za članove Master art Akademije:
Cena kursa za pasivne učesnike po danu iznosi: 1000,00 rsd
Cena kursa za aktivne učesnike iznosi: 150 eura (4 časa)
Angažovanje korepetitora na seminaru: 20 eura

Uplate možete izvršiti lično ili na račun Vojvođanske banke, po kursu u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, najkasnije do 15. novembra 2015. godine!
Uplatu za učešće možete izvršiti na račun broj: 355-0003200403475-53 sa naznakom "Prijava za Violin Master klas"
Prijavu i kopije uplatnice pošaljite na mejl: masterart.akademija@yahoo.it


Pomogli